SST

Sophia S

Sophia hiện đang theo học Cử nhân ngành Luật tại Đại học Durham. Khóa học này có tính học thuật cao và trang bị cho cô những kỹ năng nghiên cứu vững chắc. Cô đã hoàn thành bốn kỳ thi A Level về Văn học và Ngôn ngữ Anh, Xã hội học, Lịch sử và Chính trị.

Sophia đam mê học hỏi và có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn và giảng dạy. Điều này bao gồm việc hướng dẫn nhiều người ở mọi lứa tuổi. Sophia có cách tiếp cận học tập thú vị và hấp dẫn và đặt mục tiêu đảm bảo rằng các bài học của cô có thể tiếp cận được với tất cả học sinh. Điều này bao gồm đảm bảo rằng học sinh ở mọi năng khiếu và khả năng đều có thể tham gia.