Chương trình luyện thi đầu vào của SMSO Education phù hợp với các bạn học sinh mong muốn học luyện các kì thi 7+, 11+, 13+, 16+, và Oxbridge Entrance Exam Preparation. Khi đăng kí luyện thi, học sinh sẽ trải qua lộ trình tư vấn và hỗ trợ từng bước như sau: 

  • Nhận tư vấn bởi các chuyên gia giáo dục của SMSO Education.  
  • Hoàn thành bài kiểm tra năng lực đầu vào. 
  • Cùng SMSO Education lập kế hoạch đăng kí và luyện thi vào các trường phù hợp. 
  • Gặp gỡ gia sư luyện thi và bắt đầu lộ trình ôn thi. 
  • Song song với việc học kèm, SMSO Education sẽ luyện phỏng vấn và hỗ trợ học sinh làm bài thi thử định kì.