SMSO Education cung cấp các khóa học ngắn ngày trong các kì nghỉ lễ như Lễ Phục Sinh (Easter holiday), nghỉ Hè (Summer holiday). 

  • Thời gian: từ 2 đến 4 / tuần.  
  • Thời lượng: từ 3 đến 5 ngày / tuần. 

 

Các khóa học ngắn ngày giúp học sinh đạt được mục tiêu cụ thể ở một kĩ năng hoặc kiến thức chuyên môn nhất định như:  

  • Creative writing. 
  • GCSE Revision (tổng ôn tập chứng chỉ GCSE). 
  • A level Revision (tổng ôn tập chứng chỉ A level). 
  • Các khóa Olympic Toán.