Các vị trí cần tuyển

Gia Sư

SMSO Education liên tục tuyển dụng gia sư cho các môn học:

  • Toán
  • Ngôn ngữ Anh và Văn học Anh
  • Lý, Hóa, Sinh
  • Kinh tế
  • Kỹ thuật máy tính
  • Các môn thi Olympic như Toán, Lý, Lập trình

Yêu cầu và quá trình tuyển dụng có thể được xem chi tiết tại đây.

Nhân Viên Viết Bộ Bài Toán

Nhân Viên Hành Chính (đã hết hạn)