EKA

Emilija

Emilija tốt nghiệp ngành Tài chính tại trường Đại học Manchester. Lĩnh vực tài chính cô quan tâm bao gồm Tài chính Doanh nghiệp và Quản lý Rủi ro với các Công cụ Phái sinh. Vào năm 2022, cô cũng đã hoàn thành học kỳ trao đổi tại trường Đại học Bocconi, Milan. Trong thời gian đi học của mình, Emilija đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc bao gồm:

  • Đạt 3 điểm A* ở các môn hội học, Kinh tế và Văn học Anh tại kỳ thi A-level.
  • Đạt điểm từ A* đến C cho 8 môn GCSE.
  • Nhận khen thưởng cho kết quả tốt nhất với môn Khoa học trong kỳ thi GCSE ở Bắc Ireland từ Hội đồng thi CCEA.
  • Tình nguyện hỗ trợ và dạy kèm cho các học sinh nhỏ tuổi hơn và học sinh gặp khó khăn trong việc học.

Trong hai năm làm việc tại SMSO Education, Emilija dạy kèm môn Kinh tế, đặc biệt là tiếng Anh. Các bạn học sinh của Emilija đã đạt được thành công nhất định trong kỳ thi GCSE và kỳ thi 16+.