Chúng tôi xin chào mừng các quý phụ huynh và các em học sinh đến với SMSO Education. 

SMSO Education có trụ sở chính tại Vương Quốc Anh. Chúng tôi điều hành và hoạt động theo quy định và luật pháp của Vương Quốc Anh trong quá trình làm việc.

Các văn bản, chính sách dưới đây được ban quản lý và tất cả các nhân viên của SMSO Education (bao gồm các nhân viên của SMSO Education, Trung Tâm Gia Sư UK và School of Maths & Science Olympiads) tuân theo.

Điều Khoản & Điều Kiện

Các điều khoản và điều kiện khi sử dụng dịch vụ tư vấn khách hàng của chúng tôi có thể xem tại đây

Các điều khoản và điều kiện khi sử dụng các dịch vụ gia sư của chúng tôi có thể xem tại đây

Các điều khoản và điều kiện khi sử dụng các dịch vụ khác của chúng tôi có thể xem tại đây

Các Chính Sách

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư (Privacy Policy) chúng tôi có thể được xem tại đây.

Chính sách bảo mật dữ liệu (GDPR) của chúng tôi có thể được xem tại đây.

Chính sách sử dụng cookies (cookies policy) của chúng tôi có thể xem tại đây.

Chính sách về việc giảm tải, tiến đến trung hòa khí carbon (carbon emissions policy) của chúng tôi có thể xem tại đây.

Chính sách tuyển dụng công bằng của chúng tôi có thể xem tại đây.

Tuyên bố về hiện tượng nô lệ thời hiện đại và nạn buôn bán người của chúng tôi có thể xem tại đây.

miễn trừ trách nhiệm

Dù SMSO Education đã cố gắng đảm bảo nội dung trên trang web này là chính xác, tất cả thông tin chỉ được dùng như là một hướng dẫn tổng quát và không được dùng trong bất kỳ hợp đồng hay cam kết nào của chúng tôi.

Qua việc sử dụng trang web và thông tin của chúng tôi, người truy cập cam kết miễn trừ trách nhiệm cho SMSO Education khỏi mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trang web và mọi thông tin liên quan. Mặc dù SMSO Education đã chú ý để tất cả thông tin là chính xác vào thời điểm công bố, chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả thông tin là đúng vì thông tin được cung cấp có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

SMSO Education không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web này. SMSO Education không thể đảm bảo rằng mọi thông tin luôn luôn có sẵn và không bị lỗi, bao gồm cả virus. Người truy cập cần hiểu rõ điều này khi truy cập hoặc sử dụng thông tin của trang web. Tất cả việc truy cập và sử dụng đều ở rủi ro của người dùng.